← Späť na archív
Podujatia pre rok 2016
Dátum Miesto Názov
9. marec 2016 Bratislava Geosyntetika 2016
Odborní garanti: Ing. Radovan Baslík, CSc. (IGS), Ing. Ján Šedivý, CSc.
22. - 23. marec 2016 Bratislava Cestná konferencia 2016
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
25. - 26. máj 2016 Mikulov (ČR) XVII. Dopravno-inžinierske dni
Odborní garanti: Ing. Roman Nekula, Ing. Rudolf Kubr, Ing. Ján Šedivý, CSc.
1. - 2. jún 2016 Vysoké Tatry Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
Odborný garant: Ing. Peter Hronský
6. - 7. október 2016 Banská Bystrica XXI. ročník Dni slovenských cestárov
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
15. - 16. november 2016 Jasná XXI. Seminár Ivana Poliačka
Odborní garanti: Ing. Andrea Zuzulová, PhD., doc. Ing. Katarína Bačová, PhD.

Archív