← Späť na archív
Podujatia pre rok 2018
Dátum Miesto Názov
27. - 28. marec 2018 Bratislava Cestná konferencia 2018
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
6. - 7. jún 2018 Mikulov, ČR XIX. Dopravno-inžinierske dni
Odborní garanti: podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS
6. - 7. jún 2018 Martin Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií
Odborní garanti: Ing. Peter Hronský, Ing. Marián Viazanko, Ing. Imrich Molnár
12. - 14. september 2018 Nový Smokovec Bezpečnosť cestnej premávky - BECEP 2018
Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová
11. - 12. október 2018 Košice XXIII. ročník Dni slovenských cestárov
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
22. - 23. november 2018 Jasná XXIII. Seminár Ivana Poliačka
Odborní garanti: Ing. Andrea Zuzulová, PhD., doc. Ing. Katarína Bačová, CSc.

Archív