← Späť na kalendár

Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách

september 2021, Vysoké Tatry

Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová