← Späť na kalendár

Dopravná infraštruktúra v mestách

rok 2022, Žilina

Odborný garant: Prof. Ing. Ján Čelko, PhD.