← Späť na kalendár

Seminár: "XX. Seminár Ivana Poliačka" s medzinárodnou účasťou

19. - 20.november 2015, Bratislava

odborný garant: prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
doc.Ing. Katarína Bačová, CSc.
odborná sekcia: OS - cestné staviteľstvo