← Späť na kalendár

Svetový cestný kongres Praha (podujatie organizované v spolupráci s ČSS)

2.-6. október 2023, Praha

Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.