← Späť na kalendár

XVIII. Dopravno - inžinierske dni

24. - 25. máj 2017, Mikulov (ČR)

Odborní garanti: Ing. Roman Nekula (ČSS), Ing. Ján Šedivý, CSc.