← Späť na kalendár

XX. Dopravno-inžinierske dni

29.-30.05.2019, Mikulov

Odborní garanti: podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS