"odborna-cinnost-cinnost-pobociek-pobocka-scs-na-zitnom-ostrove"
Slovenská cestná spoločnosť

Predseda: Ing. Peter Hronský

Kontakt: hronsky@cestami.eu