"odborna-cinnost-cinnost-pobociek-pobocka-scs-pri-metro-bratislava"
Slovenská cestná spoločnosť

Predseda: Ing. Alžbeta Dugasová

Kontakt: alzbeta.dugasova@metroba.sk