"odborna-cinnost-cinnost-pobociek-pobocka-scs-pri-slovenskej-sprave-ciest"
Slovenská cestná spoločnosť

Predseda: Ing. Daniela Čanigová

Kontakt: daniela.canigova@ssc.sk