"odborna-cinnost-medzinarodna-spolupraca-ceska-republika"
Slovenská cestná spoločnosť

Česká silniční společnost (ČSS)
www.silnicnispolecnost.cz

Spolupráca je založená na dlhoročných stykoch odborníkov, výmene poznatkov a skúseností. Výmena poznatkov sa uskutočňuje najmä na sympóziách a konferenciách s recipročnou účasťou členov SCS a ČSS. Aktuálne otázky cestného hospodárstva a rozvoja cestného staviteľstva v republikách sú predmetom spoločných rokovaní predsedníctiev. Členovia SCS publikujú v odbornom časopise Silniční obzor a aktívne sa podieľajú na práci redakčnej rady.

Spoločné rokovania:
Liptovský Ján, Jasná 9.-11.9.2020
Vikýřovice, Jeseníky 18.-20.9.2019

Nitra, Komárno 4.-5.10.2012 
Praha, Mělník, Lovosice 13.9.2011
Bratislava, Senec 23.9.2010
Jihlava, Jindřichuv Hradec, Český Krumlov 10.9.2009
Tokaj, Košice 18.9.2008
Plzeň, Hluboka, České budejovice 6.9.2007
Tatry, Dunajec 12.9.2006
Praha, Trnice, Chlumec 8.-9.9.2005