"odborna-cinnost-medzinarodna-spolupraca-rakusko"
Slovenská cestná spoločnosť

Österreichiche Forschungsgesellschaft Strasse, Schiene und Verkehr (FSV)
www.fsv.at

Spoločné rokovanie dňa 22.11.2005