Činnosť odborných sekcií je v súčasnosti na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia pozastavená.