Svetové kongresy

Každé štyri roky sa koná svetový cestný kongres a medzinárodný zimný cestný kongres, ktoré sú prezentáciou činnosti a práce technických výborov za predchádzajúce obdobie a príležitosťou pre členské krajiny a všetkých členov a zúčastnených prezentovať pokrok v rozvoji všetkých oblastí cestnej infraštruktúry a dopravy. 26. Svetový cestný kongres sa uskutočnil v roku 2019 v Abu Dhabi, Spojené Arabské Emiráty. Viac informácií o kongrese možno získať na adrese www.piarcabudhabi2019.org  alebo na adrese hantak@cestnaspol.sk

XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest v roku 2022

V dňoch 8. až 11. februára 2022 sa uskutoční v meste Calgary, v Kanade, XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest s podtitulom prispôsobujeme sa meniacemu sa svetu. Usporiadateľom je Svetová cestná asociácia (PIARC) v spolupráci s kanadskými organizátormi. Kongres ponúka odborníkom z celého sveta jedinečnú príležitosť diskutovať o témach súvisiacich s cestami v zime. Tak ako sa už stalo tradíciou, okrem odborných diskusií a prednášok, budú súčasťou kongresu aj technické exkurzie, súťaž zručnosti vodičov cestných pluhov a sprievodná výstava.

Začiatkom augusta 2020 bola zverejnená výzva adresovaná záujemcom o spracovanie príspevku na kongres, na jednu z 15-tich vybraných tém s uzávierkou  pre spracovanie abstraktu do 30. novembra 2020. V uplynulých dňoch sekretariát PIARC v dôsledku problémov spojených s Covid-19 rozhodol o predlžení termínu pre predloženie abstraktov prednášok do 31. januára 2021. Do 15. marca 2021 budú organizátori informovať autorov o prijatí príspevku. Viac informácií o kongrese a vybraných témach na príspevky je možné nájsť na webových adresách:

https://www.piarc.org/en/News-Agenda-PIARC/News/2020-07-15,Submit-your-abstract-before-30-November-2020-and-contribute-to-PIARC-next-World-Winter-Service-and-Road-Resilience-Congress-July-2020.htm  a  https://www.piarc-calgary2022.org/congress/ alebo na adrese hantak@cestnaspol.sk.

S približujúcim sa dátumom kongresu budú organizátori všetky informácie o kongrese aktualizovať.

Prezident PIARC, pán Claude Van Rooten oznámil, že XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest v Calgary vo februári 2022 sa uskutoční v digitálnom formáte. K tomuto rozhodnutiu pristúpil Výkonný výbor PIARC po dohode s organizátormi v Kanade z dôvodu pandémie, ktorá by mnohým záujemcom bránila v účasti na kongrese. PIARC však nerezignuje z výmeny informácií  a skúsenosti odborníkov z celého sveta, ktorú prenesie do virtuálneho sveta. Podrobnosti oznámi sekretariát PIARC neskôr v priebehu tohto roku.