Slovenská cestná spoločnosť v roku 2013 vyhlásila súťaž Dopravná (ne)značka. Išlo o súťaž pre amatérskych fotografov, pričom cieľom súťaže bolo upozorniť na nedostatky a prispieť k skvalitneniu dopravného značenia na cestnej sieti SR.

Vyhlásené boli 2 témy:
- Ľudová tvorivosť pri výrobe značiek,
- Nezmyselná kombinácia a nesprávne umiestnenie dopravných značiek.

Do súťaže bolo zaslaných 21 fotografií, z ktorých komisia pre vyhodnotenie fotosúťaže ocenila v každej z tém tri víťazné fotografie. Víťazi boli odmenení finančnými a vecnými cenami.

Víťazi:

Ľudová tvorivosť pri výrobe značiek1. miesto – Peter B. 2. miesto – Pavol B. 3. miesto – Jozef O.

 

Nezmyselná kombinácia a nesprávne umiestnenie dopravných značiek1. miesto – Andrea Š. . 2. miesto – Alex V. 3. miesto – Jozef P.