Úvodník najnovších správ (NEWSLETTER č.105) pripravil pán G. Allan z Austrálie, nový podpredseda PIARC. Zdôraznil kľúčové úlohy asociácie v súčasnosti – prípravu XXVII. Svetového cestného kongresu v Prahe (2.-6.10.2023) a prípravu Strategického plánu PIARC na roky 2024-2027. V tomto čísle je tiež informácia, že svoju pôsobnosť ukončil špeciálny tím, ktorý riešil reakciu PIARC na pandémiu COVID. Vďaka príspevkom viacerých krajín sa už v tomto mesiaci začína špeciálny projekt PIARC „Uhlíková neutralita v sektore ciest“. Rakúsko pozýva záujemcov na Majstrovstva Európy v súťaži vodičov snežných pluhov, ktoré sa uskutočnia v meste Tulln v dňoch 11.-13.10.2022. V novinkách je aj zmienka o rokovaní našich zástupcov v odborných orgánoch PIARC s I. delegátom krajiny na MDV SR, dňa 22.3.2022.

V nasledujúcich týždňoch je plánovaných viacero odborných podujatí, pričom spomínam len tie na území Európy.
- 18.-20. mája, „Medzinárodné dopravné fórum“, Lipsko, Nemecko;
- 18. máj, „Technická konferencia o ventilácii a riadení tunelov“, Madrid, Španielsko;