Medzinárodná on-line konferencia v Lubline

Medzinárodná on-line konferencia s problematikou životného  prostredia sa uskutoční v dňoch 18.-19. mája 2021 v Lubline, Poľsko na tému „Otázky udržateľných ciest a ekoinfraštruktúry: Nové výzvy v kontexte s energiou a klímou“.        Organizátormi konferencie sú  „Polski kongres drogowy“ (PKD)...

Novinky Newsletter č. 95

Sekretariát PIARC publikoval 31.3.2021 správy  (NEWSLETTER č.95) o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie v období poznamenanom pandémiou Covid-19. Všetky podujatia sa uskutočňujú s podporou sekretariátu a niektorého z TV alebo PS PIARC. Zaujímavé akcie z nášho pohľadu sú uvedené nižšie.     &...

XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest

Prezident PIARC, pán Claude Van Rooten oznámil, že XVI. Svetový cestný kongres zimnej služby a odolnosti ciest v Calgary vo februári 2022 sa uskutoční v digitálnom formáte. K tomuto rozhodnutiu musel pristúpiť Výkonný výbor PIARC po dohode s organizátormi v Kanade z dôvodu pandémie, ktorá by určite mnohým záujemcom bránil...

Manuál bezpečnosti na cestách

Generálny tajomník PIARC pán Malléjacq informoval o poslednej aktualizácii Manuálu bezpečnosti na cestách. Tento dokument sumarizujúci v 12 kapitolách hlavné prvky ovplyvňujúce bezpečnosť na cestách, je doplnený početnými štúdiami a ilustráciami pre šírenie najlepšej praxe. Pre záujemcov je k dispozícii zdarma na webove...

Konferencia Elektrické cestné systémy - technologické zhodnotenie

Pracovná skupina  PIARC zorganizovala vo februári tohto roku tele konferenciu na tému „Elektrické cestné systémy – technologické zhodnotenie“. Téma súvisí s dekarbonizáciou cestnej dopravy a plnením klimatických dohôd. Všetky prezentácie a moderovaná diskusia sú nahrané v AJ a dostupné na adrese  https://ww...

PIARC informácie

Sekretariát PIARC informoval, že základné informácie o poslaní a cieľoch asociácie sú k dispozícií už v 40 jazykoch, od roku 2020 aj v slovenčine.      

14. Medzinárodné sympózium

V júni roku 2022 sa uskutoční v Krakove, Poľsko, pod záštitou PIARC, 14. Medzinárodné sympózium   o betónových vozovkách. Organizátori očakávajú zaslanie abstraktu na niektorú z vybraných 11 tém najneskôr do 29.3.2021.    

PIARC ocenil svojich odborníkov

V lete tohto roku ocenil PIARC  prácu viac  ako 1200 odborníkov z celého sveta, ktorí sa podieľali v rôznych  pozíciách na  práci  22 Technických výborov a Pracovných skupín v období 2016-2019. Asociácia prejavila svoju vďačnosť všetkým členom, zaslaním individuálnych diplomov, s uvedením výboru v kt...

Čestné členstvo PIARC

Počas rokovania Výkonného výboru PIARC, v Abu Dhabi, v októbri 2019, Asociácia udelila čestné členstvo organizácie trom členom za  mimoriadny prínos a dlhoročnú prácu v prospech riešenia problematiky ciest a cestnej dopravy. Čestné členstvo PIARC získali pani Y. Daniel (Francúzsko) a páni R. Charpentier (Kanada-Quebec) a F. Zotter (Rakúsko...

On-line rokovania PIARC

Asociácia informuje o viacerých podujatiach, ktoré sa uskutočnia v mesiacoch október a november  2020 bez fyzického stretnutia účastníkov. Okrem iných pôjde o TV pre cestnú štatistiku; TV 3.3.  Riadenie aktív; TV 3.2. Zimná údržba; TV 3.4. Environmentálna udržateľnosť cestnej infraštruktúry a dopravy a ďalej webinár o z&a...