V úvodníku správ z PIARC sa pán Malléjacq, generálny tajomník PIARC, zmienil o dvoch významných technických rokovaniach.
Prvým bolo rokovanie SURF v Milane (12.-14.9.), ktoré sa venovalo povrchovým vlastnostiam vozoviek a riadeniu aktív aj s účasťou zástupcu zo Slovenska. Druhé rokovanie so zameraním na zimnú službu sa uskutočnilo v Chambéry (26.-27.9.), v mieste budúceho zimného kongresu PIARC v roku 2026.   

Ďalej sa v tomto čísle správ spomína veľký záujem o predkladanie abstraktov pre kongres v Prahe, ktorých dostal sekretariát vyše 740 z takmer 80 krajín sveta. Po posúdení abstraktov technickými výbormi PIARC, budú ich autori informovaní o ich akceptácii po 15. novembri 2022. Z uskutočnených podujatí sa okrem iných uvádza krátka správa o XXV. ročníku podujatia Dni slovenských cestárov, ktoré sa uskutočnilo v Prešove (8.-9.9.).

V programe najvýznamnejších akcií sa spomína medzinárodná konferencia v Granade venovaná prevádzke a bezpečnosti cestných tunelov. V pláne podujatí PIARC sa spomína viacero medzinárodných seminárov a konferencií, ktoré sa uskutočnia ešte v tomto roku, až na výnimky mimo Európy (Mexiko, Južná Afrika, Tunisko, Malajzia). Avizované sú tiež aktualizované vydania publikácií/manuálov k problematike „Riadenie katastrof“, „Odolnosť zemných konštrukcií“, „Prípadová štúdia k normám ciest“.