Sekretariát XXVII. Svetového cestného kongresu v Prahe oznamuje, že registrácia na kongres za zvýhodnené vložné je otvorená od 30. januára do 5. apríla 2023. Viac informácií je na adrese www.wrc2023prague.org