V úvodníku správ  (NEWSLETTER č.111) vyzdvihol P. Malléjacq, generálny tajomník PIARC, význam rokovania Rady a Národných komitétov PIARC v Dakare (Senegal), ktoré sa uskutočnilo v novembri 2022 prvýkrát od roku 2019 s fyzickou účasťou väčšiny členov.  Bolo schválených viacero významných dokumentov ako napr. návrh strategického plánu a skladba technických výborov asociácie pre obdobie 2024-2027.

V tomto čísle je viac informácií o pripravovanom Svetovom cestnom kongrese v Prahe. Jeho organizátori majú záujem najmä o účasť študentov univerzít a akademickej obce. Ďalej sú uvedené informácie o významných konferenciách a seminároch (Dopravná vedecká aréna v Portugalsku, Klimatické zmeny, odolnosť a riadenie katastrof v Indonézii, Udržateľná mobilita v Tunise, Odolnosť mostov Mexiku a Seminár I. Poliačka na Slovensku).

Taktiež sa spomínajú nové publikácie „Opatrenia pre zlepšenie odolnosti vozoviek – súbor prípadových štúdií“, „Skúsenosti užívateľov ciest – prípadové štúdie“, „Pokrok v technikách /technológiách inšpekcií ako súčasť systému hospodárenia s mostami“.