Úvodník vydania najnovších správ  (NEWSLETTER č.110) pripravil pán N. Alli, súčasný prezident PIARC z Južnej Afriky. Podčiarkol úspešnú organizáciu 7. regionálnej konferencie pre Afriku, ktorá sa uskutočnila spolu s rokovaním dvoch TV PIARC v Kapskom meste (18.-20.10.2022). V tomto čísle sú informácie o viacerých medzinárodných podujatiach v Európe (Konferencia o prevádzke a bezpečnosti v tuneloch v Granade; Cestná konferencia v Prahe; Nemecký kongres ciest a cestnej dopravy v Dortmunde) a vo svete (Argentínsky kongres o správe ciest a doprave v Buenos Aires; Medzinárodný seminár o BIM a riadení aktív v Mexiko City). NK PIARC Rakúsko informoval o úspešnom priebehu Majstrovstiev Európy vodičov  snežných pluhov v Tullne. Súťažilo celkom 26 vodičov z 9 krajín vrátane Slovenska. Víťazom sa stal súťažiaci z hostiteľskej krajiny.  

V správach je informácia o viacerých pripravovaných medzinárodných seminároch (Klimatické zmeny a odolnosť ciest, Indonézia 22.-24.11; Udržateľná mobilita pre odolné cesty, Tunisko 23.-25.11; Medzinárodný seminár o vozovkách, Malajzia 6.-9.3.2023). Nachádza sa tu tiež zmienka o obsahu časopisu Routes/Roads č. 394, ktoré sa venuje najmä príspevkom o riadení aktív. Ďalej sa propagujú dve nové správy PIARC „Cestné mosty – nové materiály a technológie pre ich obnovu“ a „Využívanie dát pre optimalizáciu prevádzky siete ciest“.