Sekretariát PIARC v spolupráci s organizátormi kongresu v Prahe ponúkli členským krajinám možnosť spracovať národné správy PIARC k XXVII. Svetovému cestnému kongresu – Praha 2023 na všetky, alebo len niektorú zo 4 strategických tém. Národný komitét PIARC spolu s pánom Petrom Tvrdoňom, I. delegátom v PIARC za našu krajinu navrhli, aby sa Slovensko prihlásilo k dvom témam.

K téme č. 3 – Nové výzvy a iniciatívy na zlepšenie bezpečnosti a udržateľnosti. Národnú správu (NS) pripravil kolektív autorov pod vedením pána Romana Töröka z MD SR. K téme č. 4 – Odolná infraštruktúra od kolísky po hrob – zlepšené riadenie životného cyklu cestnej infraštruktúry v priebehu digitálnej transformácie. NS k tejto téme spracoval kolektív autorov pod vedením pána Zsolta Borosa zo spoločnosti TPA.

Obe NS boli v požadovanom termíne do 15. decembra 2022 zaslané organizátorom kongresu. NS budú súčasťou kongresových dokumentov. Panel expertov rozhodne neskôr, či autori správ dostanú aj možnosť predniesť ich v rámci odborného programu kongresu.