Dňa 10. novembra sa uskutočnilo rokovanie prvých delegátov PIARC z Českej republiky a Slovenskej republiky na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky v Bratislave. Pán Luděk Sosna reprezentuje v PIARC Českú republiku,  pán Peter Tvrdoň Slovenskú republiku. Cieľom rokovania bola vzájomná výmena informácií o príprave účasti našich odborníkov na Svetovom cestnom kongrese a jeho sprievodnej výstave v Prahe, v októbri 2023. Obe krajiny sa už skôr dohodli, že na sprievodnej výstave kongresu sa predstavia v spoločnom Česko-slovenskom  pavilóne, ktorý by mal byť dominantný. Organizátori očakávajú,  že okrem organizácií, ktoré sa podieľali na príprave, výstavbe a správe cestnej a diaľničnej siete,  budú v ňom zastúpené aj VŠ, startupy, reprezentanti regiónov, proexportne orientované firmy  a študenti vysokých a stredných škôl, prevažne technického zamerania. Ďalšie rokovanie zamerané na koordináciu programu kongresu a prípravu sprievodnej výstavy sa uskutoční začiatkom budúceho roku na MD ČR v Prahe.