Na výzvu pre zaslanie abstraktov príspevkov na niektorú z vypísaných 49 tém zaslali odborníci zo Slovenska do určeného termínu (15.9. 2022) celkom 15 abstraktov. Tieto sú posudzované odborníkmi z príslušných technických výborov PIARC a do 15. novembra budú ich autori informovaní či bol ich abstrakt akceptovaný a môžu spracovať príspevok v plnom rozsahu.
Do 15. septembra sa členské štáty PIARC mohli prihlásiť na spracovanie národných správ na 4 strategické témy. Slovensko sa zaviazalo, že vypracuje národné správy na 2 témy a to na tému č. 3 „Nové výzvy a iniciatívy na zlepšenie bezpečnosti a udržateľnosti“ a tému č. 4 „Odolná infraštruktúra od kolísky po hrob – zlepšené riadenie životného cyklu cestnej infraštruktúry v priebehu digitálnej transformácie“. Tieto správy musia byť zaslané sekretariátu PIARC v niektorom z úradných jazykov asociácie do 15. decembra 2022.