Dňa 22.3. 2022 sa uskutočnilo na MDV SR stretnutie našich odborníkov v Technických výboroch a Pracovných skupinách PIARC s pánom Petrom Vargom, 1. delegátom Slovenska v PIARC a s pánom Jánom Šedivým, predsedom Národného komitétu PIARC Slovensko. Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť doterajšie pôsobenie našich zástupcov v PIARC, najmä prínosy z tejto medzinárodnej spolupráce využiteľné v našej praxi. Časť rokovania bola venovaná príprave účasti našich odborníkov na Svetovom cestnom kongrese v Prahe, v októbri 2023.

Pán Varga poďakoval všetkým našim reprezentantom za prácu v odborných orgánoch PIARC a vyjadril presvedčenie, že čo najväčší počet využije „životnú šancu“ zúčastniť sa kongresu v Prahe osobne. Pán Šedivý ponúkol všetkým možnosť pripraviť príspevok z činnosti v PIARC a predniesť ho na Cestnej konferencii 2022, alebo inom odbornom podujatí organizovanom SCS.