Novozvolený výkonný výbor PIARC (ExComm) pre obdobie 2022-2024, rokoval prvýkrát v dňoch 19.-21.4.2022 v Prahe. Okrem iného hodnotil pokrok v práci Technických výborov, diskutoval o príprave Strategického plánu asociácie pre obdobie 2024-2027, zvolil svoje nové komisie a prezrel si objekty, v ktorých sa uskutoční 27. Svetový cestný kongres v októbri 2023. Bolo schválené motto tohto kongresu v troch úradných jazykoch asociácie, ktoré v slovenčine znie „Opäť spolu na cestách“. Ďalšie dôležité informácie súvisiace s kongresom v Prahe, ktoré boli prerokované, oznámi sekretariát PIARC  v priebehu tohto mesiaca.