← Späť na archív
Podujatia pre rok 2015
Dátum Miesto Názov
24. - 25.marec 2015 Bratislava Cestná konferencia 2015 - oslava 25. výročia vzniku SCS
odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
26. - 28.máj 2015 Mikulov Medzinárodný seminár XVI. Dopravno-inžinierske dni
odborný garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc., Ing. Roman Nekula
odborná sekcia: OS - dopravné plánovanie
3. - 4. jún 2015 Šamorín Seminár: IV. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií
odborný garant: Ing. Peter Hronský
21. - 23.september 2015 Vyhne Konferencia: Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
odborný garant: Ing. Samuel Jelínek
8. - 9.október 2015 Žilina Seminár: XX. ročník Dni slovenských cestárov
odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
19. - 20.november 2015 Bratislava Seminár: "XX. Seminár Ivana Poliačka" s medzinárodnou účasťou
odborný garant: prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.
doc.Ing. Katarína Bačová, CSc.
odborná sekcia: OS - cestné staviteľstvo

Archív