← Späť na archív
Podujatia pre rok 2019
Dátum Miesto Názov
07.-08.02.2019 Žilina Geosyntetika 2019
Odborní garanti: doc. Ing. Marián Drusa, PhD., prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
26.-27.03.2019 Bratislava Cestná konferencia 2019 - 50 rokov výstavby diaľnic na Slovensku
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
29.-30.05.2019 Mikulov XX. Dopravno-inžinierske dni
Odborní garanti: podujatie organizované v spolupráci SCS a ČSS
05.-06.06.2019 Šamorín VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií
Odborní garanti: Ing. Peter Hronský, Ing. Marián Viazanko, Ing. Imrich Molnár
september 2019 Starý Smokovec Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová
október 2019 Žilina Doprava v sídelných útvaroch
Odborný garant: prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
17.-18.10.2019 Púchov XXIV. ročník Dni slovenských cestárov
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
21.-22.11.2019 Jasná XXIV. Seminár Ivana Poliačka
Odborní garanti: Ing. Andrea Zuzulová, PhD., doc. Ing. Katarína Bačová, CSc.

Archív