← Späť na archív
Podujatia pre rok 2023
Dátum Miesto Názov
9.-10. február 2023 Žilina Geosyntetika 2023
Odborný garant: prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
28.-29. marec 2023 Bratislava Cestná konferencia 2023
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
24.-25. máj 2023 Mikulov XXIII. Dopravno-inžinierske dni (podujatie organizované v spolupráci s ČSS)
Odborný garant: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
15.-16. jún 2023 Šamorín Seminár letnej údržby pozemných komunikácií
Odborní garanti: Ing. Peter Hronský, Ing. Marián Viazanko
11.-13. september 2023 Jasná Bezpečnosť cestnej premávky .- BECEP 2023
Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová
2.-6. október 2023 Praha Svetový cestný kongres Praha (podujatie organizované v spolupráci s ČSS)

Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.

13.-15. november 2023 Jasná XXVII. Seminár Ivana Poliačka
Odborný garant: doc. Ing. Andrea Zuzulová, PhD.

Archív