Dňa 1. septembra 2021 sa uskutočnilo vo Wroclawe, v Poľsku, medzinárodné on-line kolokvium venované problematike povrchov cementobetonových vozoviek, najmä ich priečnym a pozdĺžnym škáram, ich ošetrovaniu, zálievkovým hmotám a spôsobom  vystuženia vozoviek klinmi, kotvami, alebo sieťami. Viaceré príspevky sa venovali skúmaniu rastúcej teploty na chovanie tohto typu vozoviek a elimináciu jej negatívnych vplyvov.

Organizátorom kolokvia bol „Polski kongres drogowy“ (PKD) s podporou PIARC. Celkom 15 príspevkov domácich i zahraničných autorov odznelo v anglickom, nemeckom alebo poľskom jazyku so zabezpečeným tlmočením. Na kolokvium sa zaregistrovalo 140 účastníkov z viacerých krajín. Kolokvium viedol profesor univerzity vo Wroclawe  pán Antoni Szydlo, ktorý zdôraznil význam budovania kvalitných cementobetonových vozoviek pre Poľsko. V súčasnosti je v prevádzke cca 700 km ciest a diaľnic s týmto povrchom a ďalších vyše 400 km je vo výstavbe. Všetci zaregistrovaní účastníci konferencie (vrátane sekretariátu SCS) majú prístup k prednáškam a propagačným prezentáciám od 8 partnerov a sponzorov konferencie.