Mostárska modelárska súťaž 2020

Slovenská cestná spoločnosť v roku 2020 vyhlásila už šiesty ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2020. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Model musel spĺňať určité rozmerové a materiálové kritériá. 

Mostárska modelárska súťaž 2021

Slovenská cestná spoločnosť v roku 2021 vyhlásila už ôsmy ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2021, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 29. júna 2021 v rámci Cestnej konferencie 2021. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Súťaže sa zúčastnili 3 mosty.

Mostárska modelárska súťaž 2022

Slovenská cestná spoločnosť v roku 2022 vyhlásila ďalší ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2022, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 21. júna 2022 v rámci Cestnej konferencie 2022. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Súťaže sa zúčastnili 3 mosty. Víťazom sa stal Emanuel Bridge, ktorý preniesol neuveriteľných 42,5 kg.

Mostárska modelárska súťaž 2018

Slovenská cestná spoločnosť organizuje súťaž s názvom Mostárska modelárska súťaž 2018. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta s presne stanovenými rozmermi, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Skúšanie únosnosti mostov a vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v rámci Cestnej konferencie 2018 v Bratislave. Bližšie informácie o súťaži sú uvedené v prílohe.

Mostárska modelárska súťaž 2016

Slovenská cestná spoločnosť v roku 2016 vyhlásila už druhý ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2016. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Model musel spĺňať určité rozmerové a materiálové kritériá. Do súťaže sa zapojili jednotlivci, ale aj kolektívy zo základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 6 tímov. Víťazom súťaže sa stal Timotej Šteffek, ktorého most...

MOSTÁRSKA MODELÁRSKA SÚŤAŽ 2015

Slovenská cestná spoločnosť vyhlásila súťaž v modelovaní mostov s názvom Mostárska modelárska súťaž 2015, ktorej cieľom bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Model musel spĺňať stanovené rozmerové kritériá a na jeho stavbu bolo možné použiť limitované množstvo materiálu. Súťaž bola určená pre jednotlivcov, ale aj pre kolektívy zo základných škôl. Vyhodnotenie prvého ročníka sa...