Slovenská cestná spoločnosť v roku 2022 vyhlásila ďalší ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2022, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 21. júna 2022 v rámci Cestnej konferencie 2022. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Súťaže sa zúčastnili 3 mosty. Víťazom sa stal Emanuel Bridge, ktorý preniesol neuveriteľných 42,5 kg.