Slovenská cestná spoločnosť v roku 2021 vyhlásila už ôsmy ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2021, ktorej vyhodnotenie sa uskutočnilo 29. júna 2021 v rámci Cestnej konferencie 2021. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Súťaže sa zúčastnili 3 mosty.