Cena SCS

Slovenská cestná spoločnosť každoročne udeľuje cenu za mimoriadny prínos a aktívnu prácu pre SCS a cenu za prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce.        Zoznam ocenených:        Cena SCS    2022: Ing. Jozef Fabian, Ing. Zdeněk Komůrka    2021: Ing. Ján Štefík, prof. Ing. Ján Čelko, CSc.    ...

Cena ZSVTS

Členovia SCS získali aj významné ocenenia zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Zväz udeľuje každoročne medaily za významné výsledky v oblasti vedy a techniky a čestné uznanie za obetavú prácu pre ZSVTS.        Propagátor vedy a techniky - Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček, CSc.(2020), Ing. Ján Šedivý, CSc. (2015), ...

Cena ČSS

Česká silniční společnosť udeľuje medialu prof. Špůrka za zásluhy o rozvoj spoločnosti. Týmto ocenením boli vyznamenaní viacerí členovia SCS.        Strieborná medaila prof. Špůrka - Ing. Ján Šedivý, CSc. (2022), Ing. Dušan Štofa (2016), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2015), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2014), ...