Pobočka SCS pri Regionálnych cestách Bratislava, a.s.

Pobočka SCS pri Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Pobočka SCS pri Výskumnom ústave dopravnom, a.s.

Pobočka SCS pri Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja

Pobočka SCS pri Správe ciest Košického samosprávneho kraja

Pobočka SCS pri Slovenskej správe ciest - IVSC Banská Bystrica

Pobočka SCS pri Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline