Cena SCS

Slovenská cestná spoločnosť každoročne udeľuje cenu za mimoriadny prínos a aktívnu prácu pre SCS a cenu za prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce.        Zoznam ocenených:        Cena SCS    ​2020: Ing. Petr Čížek, József Atilla Szilvai, Ing. Petr Laušman    2019: Ing. Miroslav Šufliarsky, I...

Cena ZSVTS

Členovia SCS získali aj významné ocenenia zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Zväz udeľuje každoročne medaily za významné výsledky v oblasti vedy a techniky a čestné uznanie za obetavú prácu pre ZSVTS.        Propagátor vedy a techniky - Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček, CSc.(2020), Ing. Ján Šedivý, CSc. (2015), ...

Cena ČSS

Česká silniční společnosť udeľuje medialu prof. Špůrka za zásluhy o rozvoj spoločnosti. Týmto ocenením boli vyznamenaní viacerí členovia SCS.        Strieborná medaila prof. Špůrka - Ing. Dušan Štofa (2016), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2015), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2014), Ing. Alojz Medvec (2013)       ...