Členovia SCS získali aj významné ocenenia zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Zväz udeľuje každoročne medaily za významné výsledky v oblasti vedy a techniky a čestné uznanie za obetavú prácu pre ZSVTS.

Propagátor vedy a technikyDr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček, CSc.(2020), Ing. Ján Šedivý, CSc. (2015), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2013), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2012)

Zlatá medaila ZSVTSIng. Dušan Štofa (2021), Ing. Marián Hanták, CSc. (2021), prof. Ing. František Schlosser, CSc. (2017), Ing. Vladimír Budinský (2016), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2014), Ing. Štefan Škoda (2013), Ing. Ján Šedivý, CSc. (2012), Ing. Alojz Medvec (2002)

Strieborná medaila ZSVTSprof. Ing. Ján Čelko, CSc. (2021), Ing. Ján Záhradník (2017), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2015), Ing. Vladimír Budinský (2012), Ing. Vladimír Kozák (2012), Ing. Samuel Jelínek (2011), Ing. Karol Grohman (2011), Pavol Tereščák (2007), Ing. Ján Šedivý, CSc. (2007), Ing. Miroslav Sekera (2006), RNDr. Tibor Klačanský (2006), Ing. Dušan Štofa (2006), Ing. Štefan Škoda (2003), Ing. Zdeněk Loveček, CSc. (2003), Ing. Štefan Choma (2002), prof. Ing. František Schlosser, CSc. (2001), Ing. Marián Hanták, CSc. (2001), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2000)

Plaketa ZSVTSIng. Ján Šedivý, CSc., (2019), Ing. Alojz Medvec (2010 – pri príležitosti 20. výročia vzniku ZSVTS), Ing. Alojz Medvec (2000 – pri príležitosti 10. výročia vzniku ZSVTS)

Čestné uznanieIng. Marcel Horváth (2022), Ing. Ján Kravčák (2022), Danka Kovačičová (2022), Ing. Mária Kolláriková (2022), prof. Ing. Marián Drusa, CSc. (2022), Ing. Alžbeta Dugasová (2021), Dipl. Ing. Zsolt Boros (2021), Ing. Marián Zibura (2020), Ing. Marián Janík (2020), Ing. Ladislav Dudáš, PhD. (2020), Ing. Juraj Furst (2020), Ing. Ľuboš Kasala, PhDng. (2020), Ing. Zuzana Fejesová (2019), doc. Ing. Katarína Bačová, PhD. (2019), Ing. Viktor Borzovič, PhD. (2019), Peter Varga, MBA., MSc. (2019), Ing. Zoltán Bartoš (2018), Ing. Daniela Čanigová (2018), Ing. Ľuboš Ďurič (2018), Ing. Rudolf Janotka (2018), prof. Ing. Ján Čelko, PhD. (2018), Ing. Zuzana Fabianová (2015), Ing. Vojtech Přibáň, CSc. (2000).