Viac informácií: https://www.ssc.sk/sk/odborne-akcie.ssc