Slovenská cestná spoločnosť každoročne udeľuje cenu za mimoriadny prínos a aktívnu prácu pre SCS a cenu za prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce.

Zoznam ocenených:

Cena SCS
2023:
Ing. Ernest Szomolai, Szabolcz Nyiri
2022: Ing. Jozef Fabian, Ing. Zdeněk Komůrka
2021: Ing. Ján Štefík, prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
​2020: Ing. Petr Čížek, József Atilla Szilvai, Ing. Petr Laušman
2019: Ing. Miroslav Šufliarsky, Ing. Zuzana Fejesová, Zbigniew Kotlarek
2018: Ing. Zoltán Bartoš, Kolektív Cestnej databanky SSC
2017: Ing. Marián Zibura, Ing. Ján Záhradník
2016: Ing. Dušan Štofa, Ing. Tomáš Vacek, András Rétháti
2015: Ing. Vladimír Budinský,   Ing. Karol Grohman
2014: Ing. Jan Švarc,   prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.,   Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
2013: Ing. Štefan Škoda,   Ing. Ladislav Nyers,   Ing. Rudolf Kubr
2012: Ing. Alois Vybíral,   Ing. Vladimír Kozák
2011: prof. Ing. František Lehovec, CSc.
2010: Ing. Karol Štraus,   prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc.
2009: Ing. Alojz Medvec,   prof. Ing. František Schlosser, CSc.
2007: Ing. Samuel Jelínek,   Ing. Pavol Tereščák
2005: Ing. Vladimír Budinský,   Ing. Anna Fajtová,   prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.,   Ing. Marián Hanták, CSc.,   Ing. Štefan Choma,   Ing. Samuel Jelínek,   RNDr. Tibor Klačanský,   Ing. Vladimír Kochaník,   Ing. Rudolf Laurov,   Ing. Zdeněk Loveček, CSc.,   Ing. Alojz Medvec,   Dr. Ing. Ružena Moravčíková,   Ing. Peter Ondroušek,   Ing. Miroslav Sekera,   Ing. Peter Seman,   prof. Ing. František Schlosser, CSc.,   Ivan Spusta,   Ing. Štefan Škoda,   Ing. Dušan Štofa,   Ing. Karol Štraus

Zlatý odznak
2006: Ing. Dušan Štofa,   RNDr. Tibor Klačanský
2004: Ing. Gejza Végh,   Ing. Zdeněk Loveček, CSc.
2003: Ing. Štefan Škoda,   Ing. Peter Ondroušek
2002: Ing. Anna Fajtová
2001: Ing. Marián Hanták, CSc.,   prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.,   Ing. Štefan Choma,   Ing. Alojz Medvec,   Ing. Viktor Karela,   Ing. Vojtech Přibáň, CSc.