Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zorganizovala dňa 24. mája 2016 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v poradí 2. ročník podujatia Cestárske kariérne dni 2016 (CKD 2016). Podujatie bolo určené pre žiakov stredných škôl a gymnázií. Cieľom bolo priblížiť študentom problematiku cestného staviteľstva a hospodárstva, informovať ich o možnosti štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti.

Študenti si vypočuli zaujímavé prednášky špičkových odborníkov v oblasti dopravného inžinierstva, projektovania cestných komunikácií, systému hospodárenia s vozovkami, ochrane životného prostredia či výstavbe cestných komunikácií.