Slovenská cestná spoločnosť v roku 2020 vyhlásila už šiesty ročník súťaže Mostárska modelárska súťaž 2020. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a postaviť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Model musel spĺňať určité rozmerové a materiálové kritériá.