← Späť na archív
Podujatia pre rok 2017
Dátum Miesto Názov
16. - 17. február 2017 Žilina Geosyntetika 2017
Odborní garanti: doc. Ing. Marián Drusa, PhD., prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
21. - 22. marec 2017 Bratislava Cestná konferencia 2017
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
24. - 25. máj 2017 Mikulov (ČR) XVIII. Dopravno - inžinierske dni
Odborní garanti: Ing. Roman Nekula (ČSS), Ing. Ján Šedivý, CSc.
7. - 8. jún 2017 Šamorín Seminár letnej údržby pozemných komunikácií
Odborní garanti: Ing. Peter Hronský, Ing. Marián Viazanko, Ing. Imrich Molnár
18. - 20. september 2017 Nový Smokovec Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách
Odborní garanti: Ing. Ivan Dohnal, Ing. Daniela Čanigová
3. - 4. október 2017 Žilina Dopravná infraštruktúra v mestách
Odborný garant: prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
12. - 13. október 2017 Nitra XXII. ročník Dni slovenských cestárov
Odborný garant: Ing. Ján Šedivý, CSc.
november 2017 Nízke Tatry XXII. Seminár Ivana Poliačka - Obnova cestných komunikácií
Odborní garanti: prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., doc. Ing. Katarína Bačová, CSc.

Archív