Diplomové a dizertačné práce

Slovenská cestná spoločnosť každoročne oceňuje najlepšie diplomové a dizertačné práce zamerané na oblasť cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. Cena za najlepšiu diplomovú prácu Rok 2022 Ing. Adam Kníž: Mikrosimulácia dopravného uzla – UNIZA Žilina Rok 2020 Ing. Desana Baľáková : Vplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviek - STU Bratislava Ing. Mária Peňáková : Definovanie prepravných vzťahov do dopravného modelu novými metódami...

Cena SCS

Slovenská cestná spoločnosť každoročne udeľuje cenu za mimoriadny prínos a aktívnu prácu pre SCS a cenu za prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce. Zoznam ocenených: Cena SCS 2022: Ing. Jozef Fabian, Ing. Zdeněk Komůrka 2021: Ing. Ján Štefík, prof. Ing. Ján Čelko, CSc. ​2020: Ing. Petr Čížek, József Atilla Szilvai, Ing. Petr Laušman 2019: Ing. Miroslav Šufliarsky, Ing. Zuzana Fejesová, Zbigniew Kotlarek 2018: Ing. Zoltán Bartoš, Kolektív Cestnej...

Cena ZSVTS

Členovia SCS získali aj významné ocenenia zo Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Zväz udeľuje každoročne medaily za významné výsledky v oblasti vedy a techniky a čestné uznanie za obetavú prácu pre ZSVTS. Propagátor vedy a techniky - Dr.h.c. Ing. Zdeněk Loveček, CSc.(2020), Ing. Ján Šedivý, CSc. (2015), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2013), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2012) Zlatá medaila ZSVTS - Ing. Dušan Štofa (2021), Ing. Marián...

Cena ČSS

Česká silniční společnosť udeľuje medialu prof. Špůrka za zásluhy o rozvoj spoločnosti. Týmto ocenením boli vyznamenaní viacerí členovia SCS. Strieborná medaila prof. Špůrka - Ing. Ján Šedivý, CSc. (2022), Ing. Dušan Štofa (2016), prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc. (2015), prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc. (2014), Ing. Alojz Medvec (2013) Bronzová medaila prof. Špůrka - Ing. Zuzana Fejesova (2022), Ing. Ján Štefík (2022), Slovenská cestná spoločnosť...

CESTÁRSKE KARIÉRNE DNI 2016

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zorganizovala dňa 24. mája 2016 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v poradí 2. ročník podujatia Cestárske kariérne dni 2016 (CKD 2016). Podujatie bolo určené pre žiakov stredných škôl a gymnázií. Cieľom bolo priblížiť študentom problematiku cestného staviteľstva a hospodárstva, informovať ich o možnosti štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie...

CESTÁRSKE KARIÉRNE DNI 2015

Dňa 11.3.2015 sa v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnil 1. ročník podujatia s názvom Cestárske kariérne dni 2015. V rámci tohto podujatia sa viac ako 50 študentov stredných škôl dozvedelo o možnostiach štúdia v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, zoznámili sa so špičkovými odborníkmi pôsobiacimi v cestnom staviteľstve a cestnom hospodárstve a v rámci prednášok sa dozvedeli o riešení odborných problémov vo viacerých...