S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 23. mája 2021 vo veku 46 rokov navždy opustil odborný garant seminárov zimnej a letnej údržby Ing. Imrich Molnár. Ing. Imrich Molnár sa narodil 28. marca 1975 v Michalovciach. Po skončení Žilinskej Univerzity v Žiline pokračoval v doktorandskom štúdiu na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, kde sa špecializoval na dopravné inžinierstvo. Svoju profesionálnu kariéru začal na Slovenskej správe ciest a ostal jej verný až do konca svojho krátkeho života. Takmer dve desaťročia sa venoval prevádzke, údržbe a oprave ciest I. triedy.

Bol organizátorom a odborným garantom 12. ročníkov medzinárodných seminárov zimnej a letnej údržby pozemných komunikácií

Česť jeho pamiatke!