Dňa 11. apríla 2024 sa v Hoteli APOLLO v Bratislave uskutoční Valné zhromaždenie SCS. Účasť je potrebné potvrdiť do 9.4.2024 na sekretariáte SCS

mail: fabianova@cestnaspol.sk

mobil: 0905 164 992