V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 23.3.2020 bolo Valné zhromaždenie SCS plánované na 7.4.2020 zrušené. O novom termíne konania VZ resp. ďalšom postupe budú všetci členovia SCS včas informovaní!