Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 29. – 30. júna 2021 v Bratislave Cestnú konferenciu 2021. Zúčastnilo sa jej takmer 200 odborníkov z celého Slovenska pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva. Pozornosť bola zameraná na aktuálny plán a výzvy v cestnom hospodárstve, eurofondy v cestnej doprave, prípravu a výstavbu cestnej infraštruktúry, skúsenosti zhotoviteľov z výstavby prebiehajúcich diaľničných stavieb a spoluprácu Slovenska pri príprave a organizovaní Svetového cestného kongresu v Prahe v roku 2023.

Súčasťou konferencie bola aj moderovaná diskusia na tému Perspektívy rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom a zástupcami ministerstva.

Delegáti prijali závery z konferencie, ktoré spolu s vyhlásením zhotoviteľov stavebných prác k aktuálnemu stavu prípravy a výstavby diaľnic a ciest nájdete uvedené nižšie.