Tento rok sa v termíne 14. - 16. 11. uskutočnil už 27. ročník tradičného podujatia Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave spoločne so Slovenskou cestnou spoločnosťou a hlavným organizačným garantom Kongres STUDIO, spol. s r.o.. Po dlhšej dobe sme sa v počte takmer 130 účastníkov stretli osobne v prostredí hotela Grand**** Jasná v Nízkych Tatrách a aj v online priestore.

Záštitu nad seminárom na počesť pána Ing. Ivana Poliačka, významného pedagóga a odborníka v cestnom staviteľstve, aj popredného funkcionára Slovenskej cestnej spoločnosti prevzalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR a dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Hlavná téma „Cestné staviteľstvo v meniacich sa podmienkach“ a odborné témy boli zvolené na podnet mnohých problémov, zmien a výziev, ktoré nám súčasná doba prináša. Pandémia COVID-19, prudký nárast cien stavebných materiálov, ich nedostatok a (ne)kvalita a v neposlednom rade, aj vojnový konflikt na Ukrajine. Dôležité je prehodnotiť  stratégiu plánovania, prípravy a výstavby cestnej infraštruktúry, ako aj priorizáciu projektov. V oblasti materiálového a technologického rozvoja musíme hľadať také riešenia, ktoré zabezpečia požadovanú kvalitu stavebného diela. To je bezprostredne podmienené aj fungujúcim systémom legislatívno-právnych a technických predpisov a ďalších súvisiacich činností.

Organizátori seminára sú súčasne aj podporovateľmi Svetovej cestnej asociácie PIARC, preto bolo jedným z cieľov aj informovanie o pripravovanom XXVII. Svetovom cestnom kongrese, ktorý sa uskutoční v dňoch 2.- 6. 10. 2023 v Prahe a ktorého organizátorom je Česká republika v spolupráci so Slovenskom. Dôležitou súčasťou programu sa tak stali prednášky predsedu České silničí společnosti Ing. Petra Mondscheina, Ph.D. a zástupcu Slovenskej cestnej spoločnosti Ing. Mariána Hantáka.

V rámci podujatia odznelo celkovo 23 prednášok od zástupcov Ministerstva dopravy a výstavby SR, Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Slovenskej cestnej spoločnosti, České silniční společnosti, Slovenského zväzu stavebných podnikateľov, zástupcov projektantov a zhotoviteľov, skúšobných spoločností a laboratórií, vrátane odborníkov zo slovenských a českých vysokých škôl.