V najnovšom čísle správ (NEWSLETTER č.99) z 30. septembra 2021 informoval sekretariát PIARC o uskutočnených i plánovaných aktivitách asociácie. Väčšina akcií sa uskutočnila on-line formou, časť hybridnou a len niektoré prezenčnou formou. Z tých posledných je spomenutá naša Cestná konferencia 2021 s účasťou pána ministra A. Doležala a príhovorom prezidenta PIARC pána C. V. Rootena.

V tomto mesiaci sa on-line formou volia noví funkcionári asociácie na čele s prezidentom, Výkonným výborom PIARC a predstaviteľom národných komitétov. Sekretariát informoval o predĺžení spolupráce s americkou TRB (Transportation Research Board) a európskou NVF- Nordisk Vejforum).

V nasledujúcich dňoch sa uskutoční viacero odborných podujatí, väčšinou on-line alebo hybridnou formou prístupných pre odborníkov z celého sveta:

  • 20.-21. októbra sa uskutoční medzinárodný on-line seminár na tému „Nové nosiče energie v cestných tuneloch, Utrecht, Holandsko;
  • 20.-22. októbra sa uskutoční medzinárodný seminár PIARC na tému „Environmentálna udržateľnosť cestnej dopravy, Kluž, Rumunsko;
  • 20.-22. októbra sa uskutoční medzinárodný seminár PIARC na tému „Riadenie mostov“, San Jose, Kostarika;
  • 27.-28. októbra sa uskutoční medzinárodný workshop PIARC „Spojené a autonómne vozidlá, cesta k bezpečnejšej budúcnosti“, Rím, Taliansko;
  • 26.-28. októbra sa uskutoční XVI konferencia o „Údržbe a prevádzke ciest“, Sevilla, Španielsko;
  • 2.-4. novembra sa uskutoční medzinárodný on-line seminár na tému „Odolnosť a inovácie v zemných prácach“, Soči, Rusko;
  • november 2021, medzinárodný on-line seminár na tému „Zimná služba na cestách a iných verejných plochách“, Kyjev, Ukrajina;