Cestárske kariérne dni 2018

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity organizuje dňa 14. septembra 2018 (piatok) v Bratislave podujatie s názvom Cestárske kariérne dni 2018. Cieľom podujatia je informovať študentov stredných škôl (3. a 4. ročníkov) o problematike cestného staviteľstva a hospodárstva, o možnosti š...

Dni slovenských cestárov 2018

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja organizujú v dňoch 11. - 12. októbra 2018 v Košiciach už XXIII. ročník Dní slovenských cestárov. Tradičnou súčasťou podujatia je futbalový turnaj a cestárske rodeo, v ktorom si v jazde zručnosti zmerajú svoje sily vodiči „sypačov“ z celého Slovenska. ...

Závery Cestnej konferencie 2018

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 27. – 28. marca 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie Cestnú konferenciu 2018. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o ďalší...

Opustil nás profesor František Lehovec

       Vo veku 82 rokov nás dňa 13. júna 2018 navždy opustil dlhoročný predseda a  čestný predseda České silniční společnosti prof. Ing. František Lehovec, CSc.        Profesor Lehovec sa narodil 16. mája 1936 v Prahe. Vyštudoval na Stavebnej fakulte ČVUT, kde mu bola v roku 1972 udelená vedecká hodnosť kandidáta technický...