Rodeo V4

Slovenská cestná spoločnosť organizuje 5. ročník podujatia s názvom Rodeo V4, ktoré sa uskutoční v dňoch 13. – 14. septembra 2021  v priestoroch Slovakia ringu v Orechovej Potôni. Ide o súťaž v jazde zručnosti vodičov na vozidlách zimnej údržby (sypačoch s nadstavbou a namontovanou radlicou). Súťaže sa zúčastnia delegácie z partnerských cestných spo...

Závery z Cestnej konferencie 2021

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 29. – 30. júna 2021 v Bratislave Cestnú konferenciu 2021. Zúčastnilo sa jej takmer 200 odborníkov z celého Slovenska pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva. Pozornosť bola zameraná na aktuálny plán a výzvy v cestnom hospodárstve, eurofondy v cestnej doprave, prípravu...

Smutná správa

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 23. mája 2021 vo veku 46 rokov navždy opustil odborný garant seminárov zimnej a letnej údržby Ing. Imrich Molnár. Ing. Imrich Molnár sa narodil 28. marca 1975 v Michalovciach. Po skončení Žilinskej Univerzity v Žiline pokračoval v doktorandskom štúdiu na fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, kde sa špecializov...

Virtuálna konferencia k príprave Svetového cestného kongresu v Prahe

Dňa 19.5.2021 sa uskutočnila v gescii ČSS I. virtuálna konferencia, ktorá okrem odborných prednášok priniesla informácie o histórii a súčasných aktivitách Svetovej cestnej asociácie PIARC. Zaoberala sa aj úlohami organizátorov, ktorí budú pripravovať XXVII. Svetový cestný kongres v roku 2023 v Prahe. Konferenciu moderoval pán Ing. Petr Mondschein, pred...