XIX. Dopravno-inžinierske dni

V dňoch 6. - 7. júna 2018 sa v Mikulove (ČR) uskutočni medzinárodný seminár pod názvom XIX. Dopravno-inžinierske dni. Seminár sa koná pod záštitou Ing. Petra Mondscheina, Ph.D. (predseda České silniční společnosti), Ing. Luďka Borového (generálny riaditeľ spoločnosti Brnenské komunikace, a.s.), Ing. Jána Šedivého, CSc. (predseda Slovenskej cestnej spoločnosti) a Ing. ...

Valné zhromaždenie 2018

Dň 12. apríla o 14:00 sa v budove spoločnosti Doprastav, a.s. (Košická 52, Bratislava) uskutoční Valné zhromaždenie 2018.        V prílohe nájdete pozvánku na Valné zhromaždenie 2018.     

Cestná konferencia 2018

Slovenská cestná spoločnosť organizuje odborné podujatie „Cestná konferencia 2018", ktoré sa uskutoční v dňoch 27. – 28. marca 2018 v Holiday Inn Bratislava.        Cieľom konferencie je informovať odbornú verejnosť o aktuálnej situácii v cestnom hospodárstve a zámeroch rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku. Pozornosť bude zam...

Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - kvalita dopravných stavieb

Slovenská cestná spoločnosť otvára nový modul neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - kvalita dopravných stavieb.        Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 98 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 25.1....