Silniční konference 2020

Česká silniční společnosť organizuje už v poradí 28. ročník Silniční konference, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 22.októbra 2020 v Olomouci. V priebehu apríla 2020 bude možné sa registrovať a objednávať ubytovanie na www.silnicnikonference.eu.     

Cestná konferencia 2020 - zmena termínu!

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku a rešpektujúc pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR, organizátori zmenili termín konania Cestnej konferencie 2020 z pôvodného termínu v marci 2020 na nový termín 24. – 25. júna 2020 (streda, štvrtok). Miesto konferencie, jej program a podmienky účas...

2% z dane z príjmov

Slovenská cestná spoločnosť bola opäť zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z dane z príjmov. Preto sa aj tento rok môžeme uchádzať o podiel zo zaplatenej dane od fyzických aj právnických osôb.        Ako poukázať 2% z dane z príjmov SCS?        Údaje potrebné na poukázanie 2%:      ...

Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - Normy a asfaltové vozovky

Slovenská cestná spoločnosť otvára nový kurz neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo – Normy a asfaltové vozovky.        Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 58 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr...