Valné zhromaždenie SCS - zrušené!

V nadväznosti na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 23.3.2020 bolo Valné zhromaždenie SCS plánované na 7.4.2020 zrušené. O novom termíne konania VZ resp. ďalšom postupe budú všetci členovia SCS včas informovaní!    

Silniční konference 2020

Česká silniční společnosť organizuje už v poradí 28. ročník Silniční konference, ktorá sa uskutoční v dňoch 21. - 22.októbra 2020 v Olomouci. V priebehu apríla 2020 bude možné sa registrovať a objednávať ubytovanie na www.silnicnikonference.eu.     

Cestná konferencia 2020 - zmena termínu!

V súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku a rešpektujúc pokyny Úradu verejného zdravotníctva SR, organizátori zmenili termín konania Cestnej konferencie 2020 z pôvodného termínu v marci 2020 na nový termín 24. – 25. júna 2020 (streda, štvrtok). Miesto konferencie, jej program a podmienky účas...

2% z dane z príjmov

Slovenská cestná spoločnosť bola opäť zaregistrovaná do zoznamu prijímateľov 2% z dane z príjmov. Preto sa aj tento rok môžeme uchádzať o podiel zo zaplatenej dane od fyzických aj právnických osôb.        Ako poukázať 2% z dane z príjmov SCS?        Údaje potrebné na poukázanie 2%:      ...