Pozvanie členov SCS na Svetový cestný kongres do Prahy

Závery z Cestnej konferencie 2022

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala Cestnú konferenciu 2022, ktorá sa konala v dňoch 21.- 22.6.2022 v Bratislave. Zúčastnilo sa jej takmer 200 odborníkov z celého Slovenska, pôsobiacich v oblasti cestného staviteľstva a cestného hospodárstva. Závery z konferencie nájdete tu.     

Národné správy PIARC k XXVII. Svetovému cestnému kongresu – Praha 2023 - výzva

Členské krajiny PIARC boli vyzvané, aby pripravili národné správy, ktoré budú opisovať ich národné skúsenosti a najlepšiu prax na 4 strategické témy. Nižšie je uvedený názov témy v slovenskom jazyku a zátvorke v angličtine.        Strategická téma 1 – Cesty a cestná doprava v zmenenom svete (...

XXV. ročník Dni slovenských cestárov

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja organizuje XXV. ročník Dní slovenských cestárov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8. - 9. septembra 2022 v Hoteli DUKLA Prešove.    Súčasťou podujatia je futbalový turnaj a súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby - Cestárske rode...