Závery Cestnej konferencie 2018

Slovenská cestná spoločnosť zorganizovala v dňoch 27. – 28. marca 2018 v hoteli Holiday Inn v Bratislave významné odborné podujatie Cestnú konferenciu 2018. Záštitu nad konferenciou prijal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek. Cieľom konferencie bolo informovať o aktuálnej situácii v cestnom staviteľstve a hospodárstve na Slovensku, ako aj o ďalší...

Opustil nás profesor František Lehovec

       Vo veku 82 rokov nás dňa 13. júna 2018 navždy opustil dlhoročný predseda a  čestný predseda České silniční společnosti prof. Ing. František Lehovec, CSc.        Profesor Lehovec sa narodil 16. mája 1936 v Prahe. Vyštudoval na Stavebnej fakulte ČVUT, kde mu bola v roku 1972 udelená vedecká hodnosť kandidáta technický...

Bezpečnosť cestnej premávky 2018

V dňoch 12. – 14. septembra 2018 sa v hoteli ATRIUM, Nový Smokovec bude konať konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky 2018. Pozvánku a prihlášku na konferenciu nájdete v prílohách.    

VI. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 6. - 7.júna 2018 sa v Hoteli Victoria v Martine uskutoční už v poradí VI. Seminár zimnej údržby pozemných komunikácií pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka. Cieľom seminára je oboznámenie odbornej verejnosti z oblasti cestného hospodárstva s novými technológiami, legislatívnymi a technickými predpismi, s aktuáln...