XXIV. Seminár Ivana Poliačka

Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci s Katedrou dopravných stavieb STU v Bratislave, Slovenskou cestnou spoločnosťou ZSVTS - Odborná sekcia Cestné staviteľstvo, Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI a Kongres Studio Vás pozývajú na XXIV. seminár Ivana Poliačka. Podujatie sa uskutoční dňa 20. - 22. novembra 2019 v Hoteli Grand, Jasná, Nízke Tatry. Témou podujatia je Tlmeni...

Medzinárodná konferencia - Cezhraničná spolupráca

Slovenská cestná spoločnosť organizuje Medzinárodnú konferenciu pod názvom Cehraničná spolupráca. Konferencia sa uskutoční dňa 6.- 8. novembra 2019 v Terchovej. Podujatie sa bude týkať cezhraničnej spolupráce Slovenska, Poľska a Českej republiky. Viac informácií v prilohe.    

Nominácia odborníkov do orgánov PIARC

Výzva pre členky a členov Slovenskej cestnej spoločnosti,        Slovenská cestná spoločnosť, ktorá plní aj povinnosti Národného komitétu Svetovej cestnej asociácie PIARC, na základe výzvy sekretariátu PIARC, hľadá odborníkov pre prácu v technických výboroch (TV) a pracovných skupinách (PS) pre realizáciu st...

Bezpečnosť cestnej premávky 2019

V dňoch 16. – 18. septembra sa v Bešeňovej uskutoční konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky. Viac informácii na www.kongres-studio.sk