Cestná konferencia 2023

Slovenská cestná spoločnosť organizuje v dňoch 28. – 29. marca 2023 v Bratislave najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti cestného staviteľstva a hospodárstva na Slovensku s názvom Cestná konferencia 2023. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy SR Andrej Doležal a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.      &nb...

Geosyntetika 2023

V dňoch 09.-10. februára 2023 sa v Žiline uskutoční 14. ročník úspešnej konferencie Geosyntetika 2023.    

XXVII. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou

Tento rok sa v termíne 14. - 16. 11. uskutočnil už 27. ročník tradičného podujatia Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave spoločne so Slovenskou cestnou spoločnosťou a hlavným organizačným garantom Kongres STUDIO, spol. s r.o.. Po dlhšej dobe sme sa v počte takmer 130 účastníkov str...

Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Najlepšia dizertačná práca bude ocenená cenou Slovenskej cestnej spoločnosti počas slávnostného otvorenia Cestnej konferencie 2023.        Pravidlá súťaže a prihlá&sca...

Klubový deň ZSVTS

Dňa 24 . novembra, v rámci klubového dňa ZSVTS, sa uskutoční v Bratislave na Koceľovej prednáška firmy DELTECH o kamerových systémoch. Vstup voľný. Záujem o účasť potvrďte mailom na adresu E-mail: zsvts@zsvts.sk do 23.11.2022.        Podrobnosti sú uvedené v prílohe.    

Konferencia o elektromobilite

Dňa 7. novembra sa uskutočnila v areáli SAV v Bratislave konferencia s názvom „Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií“. Konferenciu pripravil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý na ňu pozval kvalitných prednášateľov z univerzitného prostredia i praxe. Na podujatí odznelo 7 prednášok a diskusia, ktorú mode...

Mostárska modelárska súťaž 2023

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov s názvom "Mostárska modelárska súťaž 2023". Cieľom  súťaže  je  navrhnúť  a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Viac informácií nájdete v prílohe.    

Seminár Ivana Poliačka

V dňoch 14. – 16. novembra 2022 sa v Jasnej uskutoční XXVII. ročník Seminára Ivana Poliačka s podtitulom Cestné staviteľstvo v meniacich sa podmienkach. Témami seminára sú:        -          Aktuálne problémy v procese prípravy, výstavby a prevádzky cestnej infraštruktúry  &n...

Dni slovenských cestárov v metropole Šariša

Predstavitelia štátnej správy a samosprávy, správcovia ciest a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny sa v dňoch 8. – 9. septembra 2022 stretli v Prešove na 25. ročníku Dní slovenských cestárov. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so Správou  a údržbou ciest Prešovského samosprávneho kraja.      ...