Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - kvalita dopravných stavieb

Slovenská cestná spoločnosť otvára nový modul neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - kvalita dopravných stavieb.        Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 98 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 25.1....

Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - objekty dopravných stavieb

Slovenská cestná spoločnosť otvára nový modul neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - objekty dopravných stavieb.        Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 98 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 11.1....

Mostárska modelárska súťaž 2018

Slovenská cestná spoločnosť organizuje súťaž s názvom Mostárska modelárska súťaž 2018. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta s presne stanovenými rozmermi, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Skúšanie únosnosti mostov a vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v rámci Cestnej konferencie 2018 v Bratislave. Do súťaže sa...

Bezpečnosť cestnej premávky 2017

V dňoch 18. - 20. septembra 2017 sa v Hoteli Atrium vo Vysokých Tatrách uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky 2017. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka. Podujatia sa zúčastnilo 120 odborníkov z rôznych oblastí stavebníctva. V rámci konferencie odznelo 21 odborných prísp...