XXVII. Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou

Tento rok sa v termíne 14. - 16. 11. uskutočnil už 27. ročník tradičného podujatia Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou, ktorý organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave spoločne so Slovenskou cestnou spoločnosťou a hlavným organizačným garantom Kongres STUDIO, spol. s r.o.. Po dlhšej dobe sme sa v počte takmer 130 účastníkov str...

Súťaž o najlepšiu dizertačnú prácu

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž o najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu zameranú na oblasť cestného staviteľstva a hospodárstva. Najlepšia dizertačná práca bude ocenená cenou Slovenskej cestnej spoločnosti počas slávnostného otvorenia Cestnej konferencie 2023.        Pravidlá súťaže a prihlá&sca...

Klubový deň ZSVTS

Dňa 24 . novembra, v rámci klubového dňa ZSVTS, sa uskutoční v Bratislave na Koceľovej prednáška firmy DELTECH o kamerových systémoch. Vstup voľný. Záujem o účasť potvrďte mailom na adresu E-mail: zsvts@zsvts.sk do 23.11.2022.        Podrobnosti sú uvedené v prílohe.    

Konferencia o elektromobilite

Dňa 7. novembra sa uskutočnila v areáli SAV v Bratislave konferencia s názvom „Elektromobilita na Slovensku – mobilita bez emisií“. Konferenciu pripravil Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý na ňu pozval kvalitných prednášateľov z univerzitného prostredia i praxe. Na podujatí odznelo 7 prednášok a diskusia, ktorú mode...