Mostárska modelárska súťaž 2021

Slovenská cestná spoločnosť vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov s názvom Mostárska modelárska súťaž 2021. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie.        Bližšie informácie nájdete v prílohe.    

Web Fórum z Katovíc v Poľsku

Dňa 29. októbra sa uskutočnila medzinárodná online konferencia „Udržateľné a odolné cesty“. Konferenciu zorganizoval „Polski kongres drogowy“ (PKD), obdoba našej SCS, v spolupráci s PIARC a Regionálnymi cestami so sídlom Katoviciach.  Konferencia s dlhoročnou tradíciou sa prvý raz uskutočnila v online priestore. Napriek komplikovanej komunikácii sa podar...

Nové číslo Spravodaja SCS

Slovenská cestná spoločnosť si dovoľuje informovať, že bolo vydané nové číslo Spravodaja SCS za druhý polrok 2020. Aktuálne číslo nájdete na stránke Spravodaj SCS.     

Slovník odborných výrazov SK/M a M/SK z oblasti mostov

Všetkých záujemcov by sme chceli informovať, že kolektív slovenských a maďarských  odborníkov pripravil dvojjazyčný slovník odborných výrazov a fráz z oblasti projektovania, výstavby a správy mostov. Tento slovník vznikol pri príprave a výstavbe mosta nad Dunajom medzi mestami Komárno a Komárom. Je určený najmä tým, ...