Mostárska modelárska súťaž 2020

Slovenská cestná spoločnosť  vyhlasuje súťaž v modelovaní mostov pod názvom: Mostárska modelárska súťaž 2020. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta, ktorý bude schopný preniesť čo najväčšie zaťaženie. Všetky podrobné informácie nájdete v prílohe.    

Rokovanie Národných komitétov PIARC

Rokovanie Národných komitétov PIARC sa uskutočnilo dňa 3.12. 2019 vo Varšave, Poľsko. Rokovania sa na pozvanie „Polskiego kongresu drogowego“ zúčastnili zástupcovia celkom 12 NK PIARC z Európy, prezident PIARC pán Claude Van Rooten, zástupca generálneho tajomníka PIARC pán Robin Sebille a viacerí funkcionári z poľskej strany na čele s generálnym riaditeľ...

XXIV. Seminár Ivana Poliačka

V dňoch 21. a 22. novembra 2019 sa uskutočnil v hoteli Grand v Jasnej už 24. ročník úspešného Seminára Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou. Jeho organizátori, medzi ktorými bola aj Slovenská cestná spoločnosť ZSVTS, zvolili nanajvýš aktuálnu  tému: Tlmenie účinkov klimatických zmien na pozemné komunikácie. 20 odborný...

Publikácia o cestnom staviteľstve

Vážené dámy, vážení páni,        dovoľujem si Vás informovať o vydaní knihy mapujúcej históriu cestného staviteľstva na území Slovenskej a Českej republiky autorov Loveček, Decký, Vangel. Kniha opisuje stavbu vozoviek na našom území od čias starovekého Ríma až po 90. roky minulého storočia. Osobitnú po...