Cestné staviteľstvo a hospodárstvo - Technológie údržby ciest

Slovenská cestná spoločnosť otvára nový kurz neakreditovaného vzdelávacieho programu Cestné staviteľstvo a hospodárstvo – technológie údržby ciest.        Účastnícky poplatok je stanovený vo výške 58 EUR na jedného účastníka. Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať najneskô...

VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 5. – 6. júna 2019 sa v Šamoríne uskutoční VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií.        Cieľom VI. seminára letnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku letnej prevádzky a údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republ...

Valné zhromaždenie SCS

Dňa 11. apríla 2019 o 14:00 hod. sa v budove spoločnosti Doprastav, Košická 52 v Bratislave uskutoční Valné zhromaždenie Slovenskej cestnej spoločnosti.        Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť najneskôr do 8. apríla 2019 na sekretariáte SCS (fabianova@cestnaspol.sk, mobil: 0905 164 992).    

Zoznam publikácií vydaných na Stavebných fakultách

Súhrnný zoznam odborných publikácií vydaných na stavebných fakultách od roku 2012 spolu s kontaktmi na predajne, kde je možné tieto publikácie zakúpiť nájdete tu: