VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií

V dňoch 5. – 6. júna 2019 sa v Šamoríne uskutoční VI. Seminár letnej údržby pozemných komunikácií.        Cieľom VI. seminára letnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku letnej prevádzky a údržby pozemných komunikácií v Slovenskej republ...

Valné zhromaždenie SCS

Dňa 11. apríla 2019 o 14:00 hod. sa v budove spoločnosti Doprastav, Košická 52 v Bratislave uskutoční Valné zhromaždenie Slovenskej cestnej spoločnosti.        Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť najneskôr do 8. apríla 2019 na sekretariáte SCS (fabianova@cestnaspol.sk, mobil: 0905 164 992).    

Zoznam publikácií vydaných na Stavebných fakultách

Súhrnný zoznam odborných publikácií vydaných na stavebných fakultách od roku 2012 spolu s kontaktmi na predajne, kde je možné tieto publikácie zakúpiť nájdete tu:    

Dopravno-inžinierske dni Mikulov 2019

V dňoch 29.-30. mája 2019 sa v Mikulove uskutoční jubilejný XX. Medzinárodný seminár Dopravno-inžinierske dni Mikulov 2019.  Témou tohtoročného seminára je Mobilita a logistika v mestách a regiónoch budúcnosti. Na podujatie sa môžete prihlásiť na stránke www.dopravneinzenyrskedny.cz.        Pozvánku a viac informácií náj...