Z podujatia Dni slovenských cestárov

V dňoch 11. – 12. októbra 2018 sa v Košiciach uskutočnil 23. ročník Dní slovenských cestárov. Podujatie zorganizovala Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja a zúčastnilo sa ho viac ako 250 účastníkov. Podujatie sa konalo pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR a predsedu...

Mostárska modelárska súťaž 2019

Slovenská cestná spoločnosť organizuje súťaž s názvom Mostárska modelárska súťaž 2019. Cieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť model priehradového mosta s presne stanovenými rozmermi, ktorý prenesie čo najväčšie zaťaženie. Skúšanie únosnosti mostov a vyhodnotenie súťaže bude prebiehať v rámci Cestnej konferencie 2019 v Bratislave.   &nbs...

Seminár Ivana Poliačka - Rozvoj cestnej infraštruktúry

V dňoch 21. – 23. novembra 2018 sa v Jasnej uskutoční XXIII. ročník Seminára Ivana Poliačka. Témou seminára je rozvoj cestnej infraštruktúry.  Podujatie organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Slovenská cestná spoločnosť, Slovenská komora stavebných inžinierov a Kongres STUDIO.        Na podujatie je možné...

Bezpečnosť cestnej premávky BECEP 2018

V dňoch 12. – 14. septembra 2018 sa v hoteli ATRIUM, Vysoké Tatry konala pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR konferencia s medzinárodnou účasťou Bezpečnosť cestnej premávky - „BECEP 2018“. Konferencia bola určená zamestnancom štátnej správy, pracovníkom samosprávy, krajským a okresným riaditeľstvám PZ – odborom dopravnej polí...